logo
Mtavari / Axali Ambebi /
 
politsiis mier dakavebuli xuti studenti gaatavisufles

politsiis mier tsuxel dakavebuli xutive studenti ukve gatavisuflebulia. mat sagamodziebo samsaxuris ... (srulad)

girgvlianis saqmeze davit qoqiashvili daakaves

sandro girgvlianis mkvlelobis saqmestan dakavshirebit kidev erti piri daakaves. davit qoqiashvils br... (srulad)

tbilisshi natos generalur mdivans elodebian

natos generaluri mdivans anders fog rasmusens tbilisshi elodebian. saqartvelos dedaqalaqi ori dgis g... (srulad)

1 2 3 4 5